ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BROODJESEXPRESS B.V.


Broodjesexpress B.V.

Dennenlaan 21

1161 CK Zwanenburg

Kvk:

34098692

Btw nr:

8032.49.287.B.01


Artikel 1: Definities


1.       Broodjesexpress: Broodjesexpress B.V. , gevestigd te Zwanenburg onder KvK nummer. 34098692.

2.       Klant: Degene met wie Broodjesexpress een overeenkomst is aangegaan. Dat bent u.

3.       Partijen: Broodjesexpress en Klant samen.

4.       Offerte: Het aanbod van Broodjesexpress om tegen een bepaalde prijs producten en/of diensten te leveren.

5.        Order: Alle aan Broodjesexpress verstrekte opdrachten van Klant betreffende het klaarmaken en leveren van producten en/of diensten.

6.        Producten: Lunch Producten, fruit, Yoghurt en smoothies, snacks, levensmiddelen, aanverwante producten en bijbehorend verpakkingsmateriaal.

7.       Levering: Het leveren van producten of diensten aan de Klant.


Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden


Deze Algemene voorwaarden (de voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verkopen van de producten en goederen door Broodjesexpress B.V. te Zwanenburg (“de leverancier”) aan elke wederpartij (de klant”). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle leveringen van de leverancier aan de klant.


2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en orders geplaatst door de klant en op alle offertes die door broodjesexpress aan de klant worden gedaan en op elke overeenkomst waarbij Broodjesexpress producten en/of diensten levert aan de klant.


2.2       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


2.3       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3: Offertes, prijsopgaven,en aanbiedingen


3.1       Alle Offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven van Broodjesexpress zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde tot drie (3) dagen na ontvangst van aanvaarding van de Offerte worden herroepen.


3.2       Een Offerte, aanbieding of prijsopgave vervalt na dertig (30) dagen. Tevens vervalt de Offerte, aanbiedingen en prijsopgaven.


3.3       Indien een Orde door Klant wordt geplaatst naar aanleiding van een Offerte van Broodjesexpress B.V. , dan komt de overeenkomst tot stand doordat Broodjesexpress de Order van Klant schriftelijk aanvaardt of een begin van de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Broodjesexpress begint met de uitvoering van de Order, geldt de factuur van Broodjesexpress B.V. tevens als orderbevestiging.


3.4       Indien een Order door Klant wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande Offerte van Broodjesexpress B.V. , dan komt de Overeenkomst tot stand doordat Broodjesexpress overeenkomstig de uitvoering van Order geeft aan werknemers van Broodjesexpress.


Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud


4.1       De plastic en/of kunststof kratten die worden geleverd blijven eigendom van Broodjesexpress.


4.2       Het transportmateriaal dat Broodjesexpress ter beschikking stelt voor de levering zal Klant dit transportmateriaal bij de eerstvolgende levering aan Broodjesexpress retourneren door het klaar te zetten. Deze worden opgehaald en/of verwisseld bij nieuwe leveringen.


Artikel 5: Betalingen


5.1       Broodjesexpress B.V. stuurt een factuur van de geleverde producten en/of diensten op het moment van Levering, als bedoeld in artikel 6 (Levering, risico en levertijd). Facturen worden alleen digitaal verzonden op het door de klant opgegeven e-mailadres.


5.2       De Klant dient de factuur van Broodjesexpress B.V. te betalen via contant, PIN, automatische incasso, overschrijving of iDEAL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. De klant zal daartoe een machtigingsformulier ondertekend retourneren. De klant staat ervoor in dat op de datum van afschrijving voldoende saldo op de rekening staat.


Betalingsvoorwaarden:


U kunt als bedrijf een maandelijkse factuur ontvangen voor het gehele bedrag of, door het afgeven van een machtiging tot incasso, per persoon betalen* aangevuld met een factuur aan het bedrijf voor een gedeelte van de bestelde lunches.


(*mits het bedrijf een gedeelte van de kosten voor haar rekening neemt. Uw bedrijf blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van de afgenomen lunches.)


Voor locaties binnen ons standaard verzorgingsgebied en buiten de binnenstad van Amsterdam geldt een minimum order van €15,00 per lunchlevering. In de binnenstad van Amsterdam geldt een minimumafname van €45,00. Beneden deze bedragen brengen wij een vergoeding in rekening van €5 buiten- en van €10,00 in de binnenstad. Levering buiten de normale lunchtijden kost €25,-. Levering zaterdag of 's nachts €65, en op zondag €95,-. Bedragen zijn exclusief BTW.Broodjesexpress B.V. Behoud het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen.Voor het laatst aangepast op 19-11-2022.